Asesoria laboral

Àrea laboral

Assessorament i gestió general d'empreses. Confecció de contractes i presentació davant del servei d'ocupació pública...

Fiscal

Àrea fiscal

Impost sobre la renda de les persones físiques, impost sobre el patrimoni, impost sobre societats i pagaments fraccionats…

Comptabilitat

Àrea comptabilitat

Assessorament i gestió comptable d'empreses. Assessorament i comptabilitat de professionals autònoms…

Assessoria laboral

Comptem amb un equip de professionals altament qualificats que us proporcionarà una atenció personalitzada gràcies al seu elevat grau de compromís, la seva àmplia experiència en gestió i assessoria laboral, i la tecnologia més moderna.

Dominem tots els àmbits a l’àrea de l’assessoria laboral, cosa que ens permet oferir una ràpida resposta adaptada a les necessitats de cadascun dels nostres clients.

Estem especialitzats en l’assessoria laboral i en la gestió laboral de tot tipus d‟empreses, professionals, treballadors autònoms i persones particulars. Abastem tots els serveis de gestió laboral i assessoria laboral: nòmines, contractes, bonificacions, costos laborals, convenis… 

Alguns dels nostres serveis:

 • Assessorament i gestió laboral d’empreses
 • Contractes, nòmines, endarreriments i assegurances socials
 • Presentacions telemàtiques en Sistema Red i SEPE
 • Elaboració de fitxer (SEPA, Norma34) i carta de domiciliacions bancàries de les nòmines
 • Comunicats d’accident de treball mitjançant el sistema delta
 • Actualització de conveni
 • Impost de l’IRPF i certificats de retencions.
 • Informes de costos salarials (format en PDF i Excel)
 • Acomiadaments i expedients de regulació d’ocupació
 • Reclamacions de quantitat
 • Conciliacions davant del SMAC i altres organismes
 • Jutjats socials
 • Recursos jurisdiccionals i administratius
 • Assessorament i assistència en inspeccions de treball
 • Prestacions de Seguretat Social
 • Gestions i tràmits davant l’administració com a ciutadà:
  • Declaració de la renda (IRPF)
  • Sol·licitud atur (SEPE, SOC)
  • Documents d’identitat
  • Altres…

Assessoria fiscal

Les seves obligacions fiscals gestionades en mode i termini correcte. Un assessorament fiscal complet i presentació de tots els models davant de l’Agència Tributària.

 • Renda de les persones físiques
 • Patrimoni
 • Societats i pagaments fraccionats
 • Valor afegit
 • Donacions
 • Successions
 • Transmissions i actes jurídics documentats
 • Activitats econòmiques
 • Devolucions per estades a l’estranger de l’article 7p de la llei d’IRPF

Els nostres professionals, els quals compten amb una àmplia experiència al sector, s’ocuparan de:

 • Declaració censal
 • Declaració anual d’operacions de més de 3.005 €
 • Declaració d’operacions intracomunitàries
 • Estimació directa a empresaris
 • Estimació objectiva per signes, índexs o mòduls
 • Requeriments i inspeccions d’hisenda
 • Recursos administratius
 • Certificat d’estar al corrent
 • Sol·licitud d’ajornaments i fraccionaments

Assessoria comptable

Assessorem i gestionem la comptabilitat tant de professionals autònoms com empreses, sempre en temps real. Actualitzem les comptabilitats que es trobin en situació de retard.

Ens dediquem a l’elaboració i legalització de llibres oficials de comptabilitat, dipòsit de comptes anuals al registre mercantil central i a la planificació comptable-financer-fiscal.