Tarifa de soci

Tots els socis gaudeixen d’una sèrie de beneficis físics tal qcom s’especifiquen a l’apartat Socis de la web.

Apart d’aquests, també disposen d’uns beneficis econòmics, independenment del tipus de soci que siguin, un 25% de descompte en tots els productes i serveis. (Tarifa de facturació).

L’única excepció són els lloguers mensuals, ja que aquests inclouen la quota de soci o la pròpia quota de soci.