Documentació

Documentació, preguntes freqüents, protocols interns de l’epicentre

Contractació espai – Fora d’horari laboral

Quan algun client demani un espai fora de l’horari laboral d’apertura, si aquest està disponible i hi ha personal disposat per a ser present s’ha d’incloure a l’albarà de la reserva els conceptes corresponents. Actualment: Obertura en festiu/fora d’horari laboral (Quantitat: 1) Servei de recepció extra (Quantitat: número hores) El servei extra de recepció és […]

Contractació espai – Fora d’horari laboral Llegeix més »

Modificar dies preavís cancel·lació contracte

En el cas que es vulgui modificar els dies de preavís mínim per cancel.lar el contracte de lloguer, s’ha d’anar al programa de facturació [FacturaScripts] i seleccionar l’últim albarà facturat, allà modificar els dies de preavís. Sempre en números anant amb molt de compte de no tocar res més, ja que podria no facturar-se, comprovar

Modificar dies preavís cancel·lació contracte Llegeix més »

Tarifa de soci

Tots els socis gaudeixen d’una sèrie de beneficis físics tal qcom s’especifiquen a l’apartat Socis de la web. Apart d’aquests, també disposen d’uns beneficis econòmics, independenment del tipus de soci que siguin, un 25% de descompte en tots els productes i serveis. (Tarifa de facturació). L’única excepció són els lloguers mensuals, ja que aquests inclouen

Tarifa de soci Llegeix més »