Espais

Tot lo relatiu als espais:
Assignació d’espais, ordenació, criteris d’assignació,…

Contractació espai – Fora d’horari laboral

Quan algun client demani un espai fora de l’horari laboral d’apertura, si aquest està disponible i hi ha personal disposat per a ser present s’ha d’incloure a l’albarà de la reserva els conceptes corresponents. Actualment: Obertura en festiu/fora d’horari laboral (Quantitat: 1) Servei de recepció extra (Quantitat: número hores) El servei extra de recepció és […]

Contractació espai – Fora d’horari laboral Llegeix més »

Contractació espai

Per contractar un espai es fa sempre desde la página web a l’àrea de reserva. Aquestes instruccions són per fer-ho des de secretaria, és a dir, per personal de l’Epicentre. Els clients veuran una versió simplificada del que aquí es detalla, per exemple, no veuran tots els espais, no podran seleccionar període d’un mes o

Contractació espai Llegeix més »