Facturació

Creació i facturació d’albarans, agrupació d’albarnas, albarans recurrents.
Tot lo relatiu al programa de facturació.

Modificar dies preavís cancel·lació contracte

En el cas que es vulgui modificar els dies de preavís mínim per cancel.lar el contracte de lloguer, s’ha d’anar al programa de facturació [FacturaScripts] i seleccionar l’últim albarà facturat, allà modificar els dies de preavís. Sempre en números anant amb molt de compte de no tocar res més, ja que podria no facturar-se, comprovar

Modificar dies preavís cancel·lació contracte Llegeix més »

Tarifa de soci

Tots els socis gaudeixen d’una sèrie de beneficis físics tal qcom s’especifiquen a l’apartat Socis de la web. Apart d’aquests, també disposen d’uns beneficis econòmics, independenment del tipus de soci que siguin, un 25% de descompte en tots els productes i serveis. (Tarifa de facturació). L’única excepció són els lloguers mensuals, ja que aquests inclouen

Tarifa de soci Llegeix més »

Bonos

Els bonos es venen sempre desde secretaria, es a dir, no es poden adquirir de cap altre manera. Els bonos només són aplicables a escriptoris, oficines junior i sales. Un bono és exactament a qualsevol lloguer, amb la única diferència que no s’especifica el dia/hores d’ús. Per tant s’aplica tota la informació relativa a lloguer

Bonos Llegeix més »