Contractació espai – Fora d’horari laboral

Quan algun client demani un espai fora de l’horari laboral d’apertura, si aquest està disponible i hi ha personal disposat per a ser present s’ha d’incloure a l’albarà de la reserva els conceptes corresponents.

Actualment:

  • Obertura en festiu/fora d’horari laboral (Quantitat: 1)
  • Servei de recepció extra (Quantitat: número hores)

El servei extra de recepció és obligatori, ja que sempre hi ha d’haver algú del personal present per tenir cura de l’obertura i ctancament de l’Epicentre, així com de l’entrada mentres els usuaris són a l’espai.

Aquests suplements es carreguen sempre, independentment del número de reserves simultánies d’espais si es donés el cas.