Contractació espai

Per contractar un espai es fa sempre desde la página web a l’àrea de reserva. Aquestes instruccions són per fer-ho des de secretaria, és a dir, per personal de l’Epicentre.
Els clients veuran una versió simplificada del que aquí es detalla, per exemple, no veuran tots els espais, no podran seleccionar període d’un mes o any, per tant no podran contractar un lloguer que es renova mensualment, entre d’altres, per que necessitem que ens donin una sèrie de dades i comprobar-les personalment.

 • Seleccionar espai.
 • Seleccionar data d’inici.
 • Seleccionar període. S’apliquen límits a cada període:
  • Any:  Màxim 1
  • Mes: Màxim 1. 
  • Setmana: Màxim 3. No renovable
  • Dia: Màxim 4. No renovable
 • Si el període és un any o un mes i és renovable:
  • Modificar (Si s’escau) el període mínim de dies per notificació de cancel·lació)
  • Introduir data final de renovació.
 • Seleccionar soci/client del desplegable amb búsqueda parcial.
  • Si no és client, seleccionar nou, omplir dades.
 • Grabar
 • Es generarà un albarà.
  • Si és un lloguer amb renovació mensual es facturarà al moment la part proporcional fins a final de mes.
   • Els següents mesos es generarà l’albarà a mig mes (o X dies abans de final de mes segons s’hagi indicat).
   • Aquest albarà es facturarà manualment a final del mes en curs.
  • Si no és un lloguer mensual
   • Si és soci es generarà albarà que figurarà a la factura mensual perque quedi constància.
    • Si té abonament l’albarà tindrà bonificació del 100% (sense cost).
   • Si no és soci s’ha de facturar l’albarà i cobrar.
    • Generar factura o factura simplificada si no demana factura (Tiquet) a partir d’albarà.

Independentment del tipus d’espai, si és la primera vegada que el client/soci reserva ha d’indicar les persones autoritzades i subministrar les dades bàsiques de contacte:

 • Nom i cognoms
 • Email
 • Mòbil

Contractació en festiu o fora d’horari laboral.