Modificar dies preavís cancel·lació contracte

En el cas que es vulgui modificar els dies de preavís mínim per cancel.lar el contracte de lloguer, s’ha d’anar al programa de facturació [FacturaScripts] i seleccionar l’últim albarà facturat, allà modificar els dies de preavís. Sempre en números anant amb molt de compte de no tocar res més, ja que podria no facturar-se, comprovar a final de mes que s’ha generat correctament el següent albarà a facturar.

Actualment només s’accepten valors entre 7 i 30 dies. Qualsevol altre número serà ignorat i es substituirà per 15 dies per defecte.