Definicions – Nomenclatura

Espai

 • Tot aquell escriptori, sala, oficina, espai que es pot contractar a l’Epicentre.
 • Fixe
  • Espai que es contracte per un període igual o superior a un mes. Durant aquest període només l’uilitzarà de forma exclusiva la persona/empresa que l’hagi contractat i els autoritzats per ell.
  • Junior
   • Espais oberts, compartimentats, però sense porta.
   • Implica soci Junior al contractar
  • Executive
   • Espai tancat que només es pot accedir a través d’una porta d’accés exclusiu per al responsable i els autorizats.
   • Implica soci Executive pel responsable al contractar
 • Flexible
  • Espai que es contracta per un període inferior a un mes (hores, matins, tardes, dies o amb bonos) i que per tant pot ser utilitzat per diferents persones/clients en aquests períodes. Això implica que cada cop després d’utilitzar l’espai, l’usuari ha de deixar el lloc tal com l’ha trobat i retirar qualsevol estri o material privat seu.
 •  

Usuari

 • Tota persona física que faci visiti l’Epicentre, faci ús o no de serveis i/o espai a l’epicentre. Això vol dir que són usuaris les amistats, clients, proveïdors, socis, familiars presents a les instal·lacions, sigui pel motiu que sigui.
 • Autoritzat
  • Tota persona que pot disposar de l’espai contractat per un client, i que aquest autoritza. Disposa dels mateixos drets que el client.
  • Si el client esdevé soci per la contractació d’un espai, sigui quin sigui el tipus, els autoritzats esdevenen socis júnior.
 • Client

 • Tota persona o empresa que contracta o fa ús d’algun servei o espai de l’Epicentre. No té perquè implicar que se li facturi.

 • Soci

  • Tot client que reservi un espai fixe s’ha de registrar com a soci, el tipus serà en funció de l’espai i el temps contractat.
  • Client assignat a un grup de soci i que per tant té dret als beneficis que aquesta condició aporta segons la pàgina de l’enllaç.
  • Tipus:
   • Junior
   • Executive
   • Business
   • Vip
    • Aquest tipus de soci és especial i està reservat per a persones que tenen accés gratuit o només paguen excepcionalment per gaudir de recursos de l’Epicentre.