Pendent

 • Fer àrea privada de socis
  • No utilitzar usuaris WP.
   • Fer Login contra Api Epicentre
   • Comprobar email de soci i comprar hash del password (hash_equals)
  • Funcionalitat:
   • Canviar la contrassenya única:
    • Wifi (Confirmar si podem fer-ho amb api unify)
    • Portes (SmartLockSmith)
    • Web
   • Canviar la seva imatge i el texte que surt a:
    • Panells directori del centre
    • Directori Web
    • Tablet de la seva porta.
   • Otorgar o revocar autoritzacions (Pesones ja prèviament registrades a Epicentre)
    • Pensar com relacionar entre ells els clients
   • Reservar un espai, consultar bonificacions
    • Per exemple si s’ha fet ús o no de hores gratuites de sales de reunions.
   • Si té contractat:
    • Regisre horari de treballadors
 • Formulari reserva a WP
  • Sempre enviar correu a email de contacte per confirmar reserva
 • Demanar ip fixe a un dels dos proveidors (El mes barato)
 • Implementar Faq-Schema per google
 • Comprovar que podem fer servir UNIFI API amb
  • USG – Servidor Radius, el fariem servir per centralitzar usuaris