Productes servei facturació a empreses

Els productes es comparteixen entre totes les empreses, excepte si es marquen com a no públics, com per exemple passa amb els productes propis de l’Epicentre,

Quan coincideix que dos o més empreses tindríem el problema que el preu en alguna d’elles no seria el correcte, per evitar això els productes es crearan de la següent manera:

S’utilitza un descriptiu el més genèric possible i es crea una variant amb el nom de l’empresa a que pertanyu i el seu preu corresponent.

Quan no coincideixen tot i que no hi ha cap problema es segueix el mateix procediment ja que no es sap en un futur què pot passar.