Termes i condicions

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que epicentre.cat és un domini d’ Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l., amb domicili social al carrer Arnau sa Bruguera 4 – 17230. Palamós (Girona – Spain), telèfon + 34 601 901 882 i correu electrònic info@epicentre.cat.

Aquesta societat figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, tom 3291, foli 116, fulla 67663, inscripció 1ª i disposa del n.i.f. B01617588.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat dels continguts d’aquest lloc web, tant els noms comercials, marques, logotips, textos, fotografies, dissenys, referències de productes o altres elements, així com l’estructura del web, disseny, combinacions de colors o la forma de presentació de els continguts, estan afectats per drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la llei que els usuaris del web han de respectar. Aquests drets corresponen a Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l. o a terceres persones que han autoritzat el seu ús. Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l els exhibeix amb la finalitat de donar publicitat als seus productes i serveis i únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat, citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol altre procediment sense autorització prèvia i expressa d’Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquest lloc web hi accedeix ell per la seva pròpia iniciativa. Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l. no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els seus continguts. Les referències dels productes que es presenten a epicentre.cat tenen una funció merament informativa i no obliguen al titular del lloc fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte o comanda.

Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l. informa que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades amb la màxima confidencialitat. Seran utilitzades únicament per a respondre a les peticions d’informació que se li dirigeixin o per elaborar els pressupostos sol·licitats. Únicament s’incorporaran als fitxers d’Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l, inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb el consentiment dels interessats. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessat.

Autorització per enllaçar amb epicentre.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços (links) amb aquest lloc sempre que s’efectuï amb la pàgina d’inici i s’informi prèviament a Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l. de la seva realització.

Transcorreguts 10 dies des de la recepció de la comunicació per part d’Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l. si no es rep resposta negativa es considerarà autoritzada la sol·licitud d’enllaç.

No s’autoritzen presentacions del contingut d’aquest lloc en finestra o marc aliè a Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l (Framing).

Preus

Excepte error o omisió, els preus dels serveis reflexats a la web són sense i.v.a. inclòs.

Condicions i política de cancel·lació i modificació

Vosté pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats fins a 48 hores abans del dia de la reserva, per a cancel·lacions o modificacions dins de les 48 hores abans de la reserva Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l. es reserva el dret de carregar unes despeses de cancel·lació o modificació que podran ser de fins el 100% del valor de la reserva. Totes les cancel·lacions, o canvis en les reserves s’han d’informar per mail a info@epicentre.cat o per whatsapp al 601 901 882. La cancel·lació requereix la nostra confirmació pel mateix mitjà que haguem estat contactats.

No s’accepten devolucions ni cancel·lacions en les següents categories de productes: participació de loteries, impressions, consumibles i per qualsevol servei o producte en general que el seu preu de venta sigui menor o igual a 30 euros.

Legislació aplicable

Totes les qüestions que es suscitin entre Epicentre d’activitats socials, culturals i econòmiques s.l. i l’usuari relatives a l’interpretació i validessa d’aquests termes i condicions es regiran per les seves pròpies clàusules i, en els supòsits que no estigués previst, d’acord amb la legislació de la comunitat autònoma de Catalunya, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.